Zakład Poprawczy w Mrozach
Ostatnia aktualizacja strony: 07.05.2021, 15:33

Strona główna

Głównymi celami Zakładu Poprawczego w Mrozach są cele:

  • opiekuńcze,
  • wychowawcze,
  • terapeutyczne,
  • dydaktyczne.
Poza tym statutowymi zadaniami zakładu jest organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

KONTAKT
ZAKŁAD POPRAWCZY W MROZACH
ul. Leśna 8
05-320 Mrozy
Telefon:
(025) 757-40-24
(025) 757-46-11
Fax:
(025) 757-46-12
do góry