Zakład Poprawczy w Mrozach

 

      Zakład Poprawczy w Mrozach realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (Dz.U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z poźń. zm.).


      Głównymi celami są cele: opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne.
 
 
      Zakład przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez:
  • zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą;
  • przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej;
  • udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska;
  • współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2006
Data modyfikacji : 22.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Poprawczy w Mrozach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Chmielewski

Opcje strony

do góry