Zakład Poprawczy w Mrozach
  
      Zakład Poprawczy w Mrozach prowadzi następującą dokumentację:
 • księgę ewidencji wychowanków;
 • akta osobowe wychowanka wraz z dokumentacją procesu resocjalizacji;
 • wykaz osób podlegających zameldowaniu;
 • kartę wyposażenia wychowanka;
 • księgę ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych;
 • księgę ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie przejściowej;
 • księgę ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie izolacyjnej;
 • księgę ewidencji przepustek i urlopów;
 • dzienniki zajęć wychowawczych;
 • księge przebiegu służby nocnej;
 • księgę ewidencji ucieczek;
 • dokumentację stosowania środków przymusu bezpośredniego;
 • protokoły rady zakładu.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2006
Data modyfikacji : 22.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Poprawczy w Mrozach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Leszek Chmielewski

Opcje strony

do góry